ÚČETNICTVÍ
1. Sazba za 1 zpracovanou větu – plátce DPH :  14,- Kč 
                                               - neplátce DPH :  12,- Kč 
( 1 zpracovaná věta = jeden účetní zápis v knize analytické evidence )  5,- Kč 
2. Sazba za 1 stranu tiskové sestavy : 
3. Z pracování přiznání k DPH :  450,- Kč 
4. Vystavování pokladních dokladů – 1ks :  5,- Kč 
 Materiál jako šanony, desky atd. se účtují v běžných cenách jako součást služeb zpracování účetnictví.
Zpracování účetních výkazů 
Výkaz zisků a ztrát  300 – 500,- Kč 
Rozvaha  400 - 800,- Kč 
Příloha účetní závěrky  400 – 1500,- Kč 
Ostatní služby  
Účetní poradenství  400,- Kč 
Zpracování daňových přiznání 
Daň z příjmu práv. osob.  4000 – 6000,- Kč 
Silniční daň  250 – 1000,- Kč 
MZDY 
1. Sazba za zprac. mzdy 1 pracovníka  150,- Kč 
2. Sazba za 1 výplatní proužek  5,- Kč 
3. Sazba za 1 stranu tiskové sestavy  5,- Kč 
4. Zdravotní pojištění 
                  - přihláška pracovníka  35,- Kč 
                  - odhláška pracovníka  35,- Kč 
                  - měsíční hlášení o příjmech  35,- Kč 
5. Sociální zabezpečení 
                  - přihláška pracovníka  35,- Kč 
                  - odhláška pracovníka  35,- Kč 
                  - potvrzení o příjmu  35,- Kč 
                  - přehled o pojistném na soc.zab.  35,- Kč 
                  - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách  35,- Kč 
                  - zápočtový list  70,- Kč 
                  - potvrzení na žádost zaměstnance ( doplň.údaje zápočt.listu )  35,- Kč 
                  - evid. list důchodového zabezpečení  150,- Kč 
                  - pracovní smlouva   150,- Kč
6. Daň z příjmu ze záv.činnosti 
                  - potvrzení o zdanitelných příjmech   35,- Kč 
                  - roční vyúčtování daně z příjmu ( 1 pracovník )   75,- Kč 
                  - vyúčtování daně z příjmu ( organizace )    250,- Kč
                  - přehled o platbách daně vybírané srážkou   250,- Kč 
7. Ostatní služby – 1 hod.   400,- Kč 
Ceny nezahrnují zpracování podkladů z docházky a ostatních evidencí. 
DAŇOVÁ EVIDENCE 
1 zpracovaná věta = 1 položky v peněžním deníku nebo v knize došlých a odeslaných faktur 
1.Sazba za 1 zpracovanou větu - neplátce DPH :   12,- Kč 
                                              - plátce DPH :   14,- Kč 
2. Kontrola ( jeden doklad ) :   3,- Kč 
 Skládání jednoho dokladu :   3,- Kč 
3. Sazba za 1 stranu tiskové sestavy :  5,- Kč 
4. Zpracování přiznání k DPH :   400,- Kč 
5. Ostatní mimořádné práce - 1hodina :   400,- Kč 
Materiál – jako šanony, desky atd. se účtují v běžných cenách jako  součást služeb za zpracování účetnictví.  
Ostatní služby 
Účetní poradenství   400,- Kč 
Zpracování výkazů 
Přehled o příjmech OSVČ - OSSZ   400,- Kč 
Přehled o příjmech OSVČ - ZP   400,- Kč 
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu 
 Daňové přiznání FO   1200 – 2800,- Kč 
Zpracování přiznání k silniční dani 
 Silniční daň   300 – 1000,- Kč